Σάββατο, 17 Μαρτίου 2012

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ- ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμός

Το Ομαδικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας, είναι ο ετήσιος αγώνας, στον οποίο αθλητές ή/και αθλήτριες του υποβρύχιου ψαρέματος, ανά ομάδες από όλους τους ναυτικούς ομίλους, συναγωνίζονται στην υποβρύχια αλιεία σε ορισμένο τόπο και χρόνο. Το υποβρύχιο ψάρεμα γίνεται με ελεύθερη κατάδυση και με τη χρήση ψαροτούφεκου. Συμμετέχουν, με ομαδική βαθμολογία, όλοι οι Ναυτικοί Όμιλοι της Ομοσπονδίας, με έως τρεις(3) ομάδες ο κάθε ένας. Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο(2) βασικούς αθλητές και έναν(1) αναπληρωματικό.

ΑΡΘΡΟ 2

Προκήρυξη Αγώνα

1) Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο φάκελο με τον κανονισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα(τράπεζα του αγώνα). Να έχει φτάσει στους ομίλους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.
2) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα της CMAS, ώστε να μην συμπέσουν με διεθνείς αγώνες. Αλλαγή στην ημερομηνία του αγώνα και στο πρόγραμμα, επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σύμπτωσης με διεθνείς αγώνες, οι οποίοι ορίστηκαν μετά τον καθορισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.
3) Η προκήρυξη προβλέπει το ύψος του παραβόλου συμμετοχής για κάθε ομάδα, και τα της διάθεσης των αλιευμάτων, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
4) Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει τη σχετική άδεια από τους αρμόδιους φορείς για τον αγώνα(Περιφέρεια, Λιμεναρχείο κλπ.).
5) Με την προκήρυξη, ορίζονται δύο τουλάχιστον αυστηρά συγκεκριμένες σε όρια, τράπεζες αγώνα, που θα χρησιμεύουν η μία ως βασική και η δεύτερη ως εναλλακτική, σε περίπτωση κακοκαιρίας. Οι τράπεζες, ανακοινώνονται στην προκήρυξη του αγώνα και με σημείωση σε ναυτικό χάρτη.
6) Η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από τα ελάχιστα βάρη ή τα επιτρεπόμενα προς αλίευση είδη, κατ’ άρθρο 14 του παρόντος.
7) Η διεξαγωγή του αγώνα μπορεί ανάλογα με την προκήρυξη του, να διεξαχθεί με δύο τρόπους: α)Με σκάφη, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος ή β)δίχως σκάφη, σύμφωνα με το Παράρτημα 1.

ΑΡΘΡΟ 3

Δηλώσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία και όμιλοι, που είναι γραμμένα στη δύναμη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.. Η δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα, πρέπει να στέλνεται και να φθάνει στο διοργανωτή Σύλλογο, δέκα πέντε(15) ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του Αγώνα. Σε μια ομάδα, δεν επιτρέπεται να μετέχουν αθλητές διαφορετικών σωματείων – ναυτικών ομίλων.


ΑΡΘΡΟ 4

Α’ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Ο Πανελλήνιος Αγώνας Ναυτικών Ομίλων είναι ομαδικός.
2) Συμμετέχουν αθλητές ναυτικών ομίλων, με αθλητικό δελτίο της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., θεωρημένο πρόσφατα(εντός έτους από ιατρό κρατικού νοσοκομείου και έξι μηνών από ιδιωτικό ιατρό) από ιατρό.
3) Οι αθλητές είναι άνω των 18 ετών.
4) Κάθε ομάδα αποτελείται από δύο(2) αθλητές, έναν(1) αναπληρωματικό αθλητή(προαιρετικά) και ένα(1) συνοδό(γραπτά εξουσιοδοτημένο από το σωματείο τους).
5) Κάθε ομάδα έρχεται με δικό της σκάφος και με δικό της άτομο ως χειριστή. Χειριστής, μπορεί να είναι ο τρίτος αθλητής(αναπληρωματικός) από την ομάδα.
6) Κριτές, ορίζονται μέλη του διοργανωτή ομίλου και συνοδοί των ομάδων μετά από κλήρωση.
7) Ο αναπληρωματικός αθλητής κάθε ομάδας, μπορεί να αναπληρώνει έναν από τους δύο αθλητές της ομάδας του εκ περιτροπής και κατά βούληση, αρκεί πάντοτε μόνον δύο αθλητές να βρίσκονται στο νερό.
8) Σε κάθε σκάφος υπάρχουν έως πέντε άτομα μόνο, όχι περισσότερα. Ο κριτής, ο χειριστής και οι τρεις αγωνιζόμενοι. Χειριστής μπορεί να αναλάβει ο αναπληρωματικός αθλητής ή ο κριτής, αν το ζητήσει η συγκεκριμένη ομάδα και συμφωνήσει και ο κριτής.
9) Η αναγνώριση των τραπεζών του πρωταθλήματος είναι ελεύθερη ακόμα και την παραμονή της ημέρας του αγώνα, έως τις 16.00 το απόγευμα.
10) Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που δεν ανήκουν σε επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος, με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του προγράμματος του πρωταθλήματος, οι οποίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του αγώνα. Μόνο οι αθλητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει στην Ομοσπονδία αντίγραφο συμβάσεως χορηγίας(η οποία έχει εγκριθεί από την Ομοσπονδία και κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ), έχουν δικαίωμα να προβάλουν το χορηγό τους στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις τους. Τα λογότυπα των κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που χρησιμοποιούν οι αθλητές, δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα από 12 εκ. Χ 4 εκ. και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερα από 50 τετραγωνικά εκατοστά του μέτρου. Η ανωτέρω απαγόρευση δε θα ισχύει για τη διαφήμιση των επίσημων χορηγών του πρωταθλήματος, οι οποίοι μπορούν να διαφημίζονται και μέσω των αθλητών χωρίς περιορισμούς.
11) Οι παραβιάσεις των ανωτέρω διατάξεων επιφέρουν την ακύρωση της ομάδας, ενώ ειδικά για την παραβίαση των διαστάσεων του λογότυπου των κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που χρησιμοποιούν οι αθλητές, η ποινή επιβάλλεται, μόνον ύστερα από επίπληξη του αθλητή ή της ομάδας και μη συμμόρφωση στη συνέχεια.

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1) Όταν ο ένας αθλητής καταδύεται, ο άλλος παραμένει στην επιφάνεια και τον παρακολουθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάδυσης, έτοιμος να επέμβει σε περίπτωση κινδύνου.
2) Επιτρέπεται να βρίσκονται και οι δύο κάτω από την επιφάνεια, μόνο όταν χρειάζεται και μόνο πάνω από το ίδιο σημείο στο βυθό, και όχι σε οριζόντια απόσταση μεταξύ τους.
3) Μέγιστη απόσταση στην επιφάνεια μεταξύ των δύο ατόμων ζευγαριού, ορίζονται τα 5 μέτρα.
4) Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι εξοπλισμό: Ένα ή περισσότερα ψαροτούφεκα, τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με τη μυϊκή δύναμη. Αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση γάντζου, εναλλακτικών καμακιών, αιχμών, τριαινών, λάστιχων κλπ., πέδιλων, μάσκας, αναπνευστήρα, ζώνης βαρών, έρματος, μαχαιριού, προστατευτικής στολής υγρού τύπου. Επιτρέπεται η χρήση βαθύμετρου στη διάρκεια του αγώνα, επίσης η χρήση GPS, ή άλλων ηλεκτρονικών οργάνων πλοήγησης, οι πυξίδες και τα κιάλια.
5) Απαγορεύεται η χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων ή/και απλής «μαλάγρας». Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων(φλόμος).
6) Είναι υποχρεωτικός ο ένας πλωτήρας έντονου χρώματος και όγκου 10 λίτρων ή συνοδευτικής πλωτής σχεδίας, με ιστό ύψους τουλάχιστον 50 εκ., για κάθε ομάδα αθλητών και προαιρετικοί περισσότεροι πλωτήρες. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή(στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κλπ.). Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αθλητές επιτρέπεται να ποντίζουν τον πλωτήρα τους, εφόσον δεν κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων από αυτόν.
7) Η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές απαγορεύεται. Επίσης, απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα και μέσα στο σκάφος.
8) Οι αθλητές απαγορεύεται να βοηθούνται στην προσπάθειά τους για τη σύλληψη των ψαριών από οποιονδήποτε τρίτο. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, απαγορεύονται η ανέλκυση του έρματος και η όπλιση του όπλου από τρίτους.
9) Αν η ορατότητα στο νερό ξεπερνά τα 4 μέτρα, δεν υφίσταται όριο απόστασης μεταξύ των ομάδων στο νερό. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρενόχληση, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλου αθλητή. Ενδεικτικά, αναφέρεται η επαφή με το συναθλητή ή τον εξοπλισμό του στην επιφάνεια ή το βυθό.
10) Σε περίπτωση ορατότητας κατώτερης των 4 μέτρων, απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη των 10 μ. στην επιφάνεια.
11) Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων μεταξύ των ομάδων, είτε ανήκουν στον ίδιο, είτε σε διαφορετικό ναυτικό όμιλο.
12) Απαγορεύεται η παράδοση στον κριτή αλιευμάτων, που δεν ήταν κατά τη σύλληψη ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή αλιευμάτων που συνελήφθησαν με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.
13) Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ’ ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται.
14) Απαγορεύεται προ της ενάρξεως του αγώνα, η σήμανση σημείων της τράπεζας του αγώνα με σημαδούρες ή άλλα μέσα, πλωτά ή βυθιζόμενα, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η άμεση επισήμανσή τους.
15) Με άδεια του Αλυτάρχη, αθλητές που το επιθυμούν, μπορούν να διατηρούν στο σκάφος τους φιάλη καθαρού οξυγόνου, για την περίπτωση που θα απαιτηθεί η χρήση του μετά τον αγώνα. Απαγορεύεται η χρήση καθαρού οξυγόνου μία(1) ώρα πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του αγώνα παραστεί ανάγκη χορήγησης καθαρού οξυγόνου σε αθλητή, αυτός απαγορεύεται να αγωνιστεί ξανά την ίδια ημέρα αγώνα.
16) Απαγορεύεται οι βάρκες των αθλητών να εξέλθουν της τράπεζας του αγώνα κατά τη διάρκεια του, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
17) Απαγορεύεται οι αθλητές να αλιεύουν εκτός των ορίων της τράπεζας του αγώνα.
18) Μετά τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροτούφεκό τους από το βυθό.
19) Η ποινή για τους παραβάτες των παραγράφων 4, 5, 11, 12, 14 και 15 του παρόντος άρθρου, είναι πλήρης αποκλεισμός από το πρωτάθλημα, ενώ για τους παραβάτες των υπολοίπων παραγράφων είναι κατά σειρά αφαίρεση 1.500 βαθμών από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος στην πρώτη παραβίαση και στην επόμενη παραβίαση, μηδενισμός.
20) Δέκα πέντε(15) ημέρες πριν από τον αγώνα, αθλητές του πρωταθλήματος απαγορεύεται να ψαρεύουν μέσα στην τράπεζα, ή να φέρουν ψαροτούφεκα μέσα στο νερό ή να χρησιμοποιούν κάθε τύπου αναπνευστικές συσκευές ή/και ηλεκτρικά scooter βυθού.
21) Οι παραβαίνοντες τις απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου, δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις από την Ομοσπονδία. Ο ναυτικός όμιλος στον οποίον ανήκει ο αποκλεισθείς αθλητής ή η αποκλεισθείσα κατά τα ανωτέρω ομάδα, έχει δικαίωμα να τον/την αντικαταστήσει.
22) Κατά τα λοιπά, στο πρωτάθλημα εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ερασιτεχνικής αλιείας(ΠΔ 373/1985), όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 περί αθλητικής αλιείας, παράβαση της οποίας επιφέρει ακύρωση της ομάδας από το πρωτάθλημα.


ΑΡΘΡΟ 6

Συγκέντρωση εκπροσώπων – αθλητών – χειριστών

Την παραμονή του αγώνα(βάσει της προκήρυξης του αγώνα) πραγματοποιούνται χωριστά ή ταυτόχρονα τα εξής:

Α. Συγκέντρωση εκπροσώπων, όπου εξοφλείται το παράβολο συμμετοχής και κατατίθενται στον Αλυτάρχη οι εξουσιοδοτήσεις, τα αθλητικά δελτία με πρόσφατη(εντός έτους από ιατρό κρατικού νοσοκομείου και έξι μηνών από ιδιωτικό ιατρό) ιατρική θεώρηση.
Β. Συγκέντρωση χειριστών σκαφών, κριτών-παρατηρητών και Αυτοδυτών, όπου δίνονται επεξηγήσεις και αναλύονται τα καθήκοντα ενός εκάστου.
Γ. Συγκέντρωση αθλητών, όπου αναλύεται ο κανονισμός των αγώνων και δίδονται διευκρινήσεις. Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται πρώτη και λήγει το νωρίτερο δυνατό, ώστε να αποχωρήσουν για ξεκούραση.
Δ. Γίνεται ένα, εικοσάλεπτης το πολύ διάρκειας, ενημερωτικό σεμινάριο διάσωσης θύματος υποξίας από συναθλητή και χειρισμών μεταφοράς σε βάρκα και πρώτων βοηθειών, από ειδικευμένα άτομα για όλους τους αθλητές του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7

Διάρκεια του αγώνα

Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ναυτικών Ομίλων, διαρκεί μία(1) ημέρα, με διάρκεια έξι(6) ώρες. Ο αγώνας μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας, από τον Αλυτάρχη και μόνο. Είναι έγκυρος, εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί τρεισήμισι(3,5) ώρες αγώνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αγώνας δεν είναι έγκυρος και επαναλαμβάνεται εντός της επομένης εβδομάδος στις ίδιες τράπεζες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή και πάλι η έγκυρη διεξαγωγή του αγώνα, η διεξαγωγή του προκηρύσσεται εκ νέου από το διοργανωτή όμιλο ή την Ε.Ο.Υ.Δ.Α., κατά τα στο άρθρο 2 του παρόντος οριζόμενα. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων, είναι ο Αλυτάρχης, ο οποίος την αναγγέλλει με τρία διακεκομμένα δυνατά ηχητικά σήματα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινά σήματα. Πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, απαγορεύεται να εισέρχονται στην τράπεζα των αγώνων άτομα που δεν έχουν σχέση με τον αγώνα ή να εξέρχονται από αυτήν οι αθλητές. Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των ομάδων, οι κριτές σφραγίζουν τους σάκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα.


ΑΡΘΡΟ 8

Μέτρα Ασφαλείας

1) Αυτοδύτης ασφαλείας υπάρχει τουλάχιστον ένας, στο σκάφος του αλυτάρχη ή σε άλλο σκάφος επιτροπής, με πλήρη εξοπλισμό και με ειδικότητα για βαθιές καταδύσεις. Αυτός οφείλει να είναι έτοιμος για κατάδυση το γρηγορότερο δυνατόν, αν του ζητηθεί στη διάρκεια του αγώνα.
2) Πρέπει επίσης, από πλευράς διοργανωτών να έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:
Α) Να παρευρίσκεται ένας ιατρός.
Β) Να ειδοποιείται το πλησιέστερο νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί.
Γ) Στην πλησιέστερη παραλία απ’ όπου θα γίνει η αναχώρηση και η συγκέντρωση των αθλητών, θα περιμένει κατά τη διάρκεια των αγώνων νοσοκομειακό αυτοκίνητο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.
Δ) Ο γιατρός, κατά τη διάρκεια του αγώνα, βρίσκεται απαραίτητα στο σκάφος του Αλυτάρχη και έχει ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού, όπως:
1> Συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.
2> Μάσκες τεχνητής αναπνοής(ABU).
3> Συσκευή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α..
3) Ο συναθλητής, ο κριτής και χειριστής του σκάφους ομάδας με τραυματισμένο αθλητή ή θύμα υποξίας, επικειμένου πνιγμού κ.α., οφείλουν να μεταφέρουν αμέσως τον αθλητή στο σκάφος του Αλυτάρχη ή να καλέσουν τάχιστα τον Αλυτάρχη στον τόπο του ατυχήματος, είτε για την διάσωση αθλητή, είτε για την περίθαλψή του από τον ιατρό του αγώνα.


ΑΡΘΡΟ 9

Σκάφη Ομάδων

1) Οι ομάδες μετέχουν με δικά τους σκάφη, μέτρων μήκους τουλάχιστον τεσσάρων(4) και ιπποδυνάμεως τουλάχιστον είκοσι πέντε(25) ίππων και δικούς τους χειριστές.
2) Ο διοργανωτής, αν του είναι εφικτό, μπορεί να διαθέσει σκάφος σε ομάδα που θα μείνει χωρίς σκάφος στον αγώνα, από μηχανή ή άλλη βλάβη. Ο διοργανωτής δηλώνει την προηγούμενη μέρα πόσα σκάφη μπορεί να διαθέσει σε ομάδες, που θα έχουν βλάβη στα δικά τους.
3) Σε κάθε σκάφος ομάδας, πρέπει να υπάρχουν τα κατά το νόμο σωστικά μέσα.
4) Ο κριτής είναι υπεύθυνος να επιβλέπει, ώστε η ομάδα να αγωνίζεται στα πλαίσια του κανονισμού και να παραλαμβάνει τα ψάρια που θα του δίνουν οι αθλητές.
5) Ο κριτής παραλαμβάνει τα ψάρια της ομάδας αμέσως από τους αθλητές. Ο κριτής συμπληρώνει στο μπλοκάκι του τον αριθμό κομματιών, την ώρα σύλληψης-παραλαβής τους, το είδος των ψαριών και χοντρικά το βάρος τους(κατά οπτική προσέγγιση). Τοποθετεί πάντα τα ψάρια στον ειδικό σάκο, που χειρίζεται μόνο ο ίδιος πάνω στο σκάφος. Στο τέλος του αγώνα, παραδίδει το μπλοκ σημειώσεων υπογεγραμμένο από τον έναν εκ των δύο αθλητών και το σάκο των ψαριών με τον αριθμό της ομάδας, στον Αλυτάρχη.
6) Ασχέτως ιπποδυνάμεως, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 ν.μ./ώρα μέσα στην τράπεζα, δια λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα (με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά).

ΑΡΘΡΟ 10

Σκάφη Επιτροπής

1) Τα σκάφη επιτροπής του αγώνα είναι τουλάχιστον τρία, συμπεριλαμβανομένου του σκάφους του Αλυτάρχη.
2) Όλα τα σκάφη επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με ασύρματο V.H.F.(φορητό ή σταθερής βάσης) ή/και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν συνεχώς με το σκάφος του Αλυτάρχη.


ΑΡΘΡΟ 11
Αλυτάρχης και Επιτροπή Αγώνα

Ο Αλυτάρχης είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι ο πρώτος αρμόδιος για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη τη διαδικασία των αγώνων και οι αποφάσεις του είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτόν και μόνο, δίνουν αναφορά τα σκάφη επιτροπής και ασφαλείας και με αυτόν και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.


ΑΡΘΡΟ 12

Πειθαρχικά παραπτώματα, Ντόπινγκ και Υποξία

1) Συμπεριφορά υβριστική ή αντίθετη με το πνεύμα του αθλήματος προς τους συναθλητές, τους κριτές, τα μέλη της επιτροπής ή τον Αλυτάρχη, επιφέρει την ακύρωση της ομάδας.
2) Απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν χρήση ουσιών που απαγορεύονται από διατάξεις των κανονισμών της CMAS ,οι οποίοι αφορούν το υποβρύχιο κυνήγι, ιδίως ουσιών ντόπινγκ ή διεγερτικών φαρμάκων, την προηγούμενη ημέρα καθώς την ημέρα του αγώνα, με ποινή αποκλεισμού. Οι αθλητές, οι οποίοι θα κληθούν από την Ομοσπονδία, είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ, δίνοντας δείγμα ούρων ή αίματος. Η άρνησή τους, συνεπάγεται μηδενισμό τους στον αγώνα και ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από το επόμενο πρωτάθλημα, κατά την κρίση της Ομοσπονδίας.
3) Αθλητής που προσεβλήθη από λιποθυμία λόγω υποξίας, απαγορεύεται να συνεχίσει τον αγώνα και αν δεν υπάρχει αναπληρωματικός, έγκυρο είναι μόνο το αποτέλεσμα που είχε επιτύχει η ομάδα έως την επέλευση της λιποθυμίας. Τυχόν αλίευμα που συνελήφθη κατά την προσπάθεια κατά την οποία επήλθε υποξία, δεν είναι έγκυρο.


ΑΡΘΡΟ 13

Φωτογράφοι – Δημοσιογράφοι

1) Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές, είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή, είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά πρώτα το σκάφος της ομάδας, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει τους αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κλπ..
2) Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με τη συναίνεση των αθλητών.
3) Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ψαροτούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.
4) Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη από τη Λιμενική Αστυνομία.

ΑΡΘΡΟ 14

Βαθμολογία Αλιευμάτων – Αλιεύματα

Οι βαθμοί δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
1. Ένας(1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
2. Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος είναι τα 400 γραμμάρια. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το διοργανωτή Όμιλο να μειώσει ή να αυξήσει το όριο του ελάχιστου βάρους αλιεύματος, ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
3. Το μέγιστο βάρος αλιεύματος που βαθμολογείται είναι τα 10 κιλά.
4. Ελάχιστο βάρος του ροφού είναι τα 5 κιλά και της σφυρίδας, πίγγας, στήρας, και σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά.
5. Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν είναι έγκυρα τα είδη σμέρνα, μουγκρί, γουρουνόψαρο, πεσκανδρίτσα, δράκαινα, σελάχι και όλα τα καρχαριοειδή. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το διοργανωτή Όμιλο να προσθέσει και άλλα είδη σε αυτά που απαγορεύεται να αλιευθούν στον αγώνα, ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του ή ακόμα και να επιτρέψει την αλίευση σμερνών και μουγκριών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην προκήρυξη. Μια τέτοια προσθήκη, θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
6. Το πριμ κάθε έγκυρου αλιεύματος είναι 400 βαθμοί.
7. Επί ποινή ακύρωσης για τη συγκεκριμένη ημέρα, επιτρέπεται μόνο ένας ροφός ανά ομάδα.
8. Επιτρέπονται συνολικά μόνο 4 ψάρια(μικτά) από τα είδη πίγγα, στήρα, σφυρίδα και σφυριδόβλαχος. Για κάθε ψάρι επί πλέον των 4, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα από αυτά τα ψάρια από το αλίευμα της ομάδας. Αν το 5ο ψάρι από τα είδη αυτά χτυπήθηκε από λάθος, ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στην ομάδα. Το 5ο ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
9. Επιτρέπονται συνολικά μόνο 5 μαγιάτικα ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε μαγιάτικο επί πλέον των 5, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα από το αλίευμα της ομάδας. Αν το 6ο ψάρι χτυπήθηκε από λάθος, ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή(δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στην ομάδα. Το 6ο ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
10. Για τα υπόλοιπα είδη, επιτρέπονται μόνο 10 ψάρια από κάθε είδος ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των 10 από το ίδιο είδος, αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα ψάρια του συγκεκριμένου είδους από το αλίευμα της ομάδας. Αν το 11ο ψάρι του είδους χτυπήθηκε από λάθος, ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο αλίευμα, είναι στην κρίση του κριτή να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στην ομάδα. Το 11ο ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
11. Για κάθε διαφορετικό είδος ψαριού, απονέμονται 500 βαθμοί ως πριμ. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, όλα τα είδη της χειλούς(cichlasoma, labrus και symphodus) θα λαμβάνονται υπόψη ως ένα είδος.
12. Ψάρια μικρότερα από 2/3 του βάρους του έγκυρου αλιεύματος για το είδος τους, επιφέρουν στην ομάδα που τα αλίευσε, ποινή σε πόντους ίση με το ελάχιστο έγκυρο βάρος σε χιλιόγραμμα του είδους που ανήκει το άκυρο ψάρι.
13. Εάν αθλητής σκόπιμα απορρίψει αλίευμα για μην το εισάγει στη βάρκα, αφαιρούνται 5.000 βαθμοί από την ομάδα. Εάν το απορριφθέν ψάρι είναι 2ος ροφός, η ποινή είναι ακύρωση της ομάδας για τη συγκεκριμένη ημέρα.
14. Κατά το ζύγισμα, τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα, καταγράφουν τα αποτελέσματα σε διπλότυπα μπλοκ και στο τέλος του ζυγίσματος κάθε ομάδας, παραδίδουν στον αρχηγό της, αντίγραφο του αποτελέσματος. Ο αρχηγός της ομάδας υπογράφει το αποτέλεσμα του ζυγίσματος της ομάδας του, κατά την παραλαβή του αντιγράφου.
15. Μια ομάδα ακυρώνεται αμέσως(αποκλείεται) από τον αγώνα, εφ’ όσον ψάρι ή ψάρια της κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή ελάχιστα αιματωμένα βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κλπ. ή
16. κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος, όπως με μολύβια, πέτρες, άμμο ή άλλα αλιεύματα κλπ.

ΑΡΘΡΟ 15

Επιτροπή Ενστάσεων

Η επιτροπή αυτή ως σκοπό έχει να κατατάξει τις ομάδες σύμφωνα με την βαθμολογία τους(είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις. Την επιτροπή αποτελούν, ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος και 4 μέλη, τα οποία επιλέγονται δια κληρώσεως από τους(γραπτά εξουσιοδοτημένους) συνοδούς των ομάδων. Οι ενστάσεις καταθέτονται εγγράφως στον αλυτάρχη, μέχρι και μισή ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο €50, που επιστρέφεται στον ενιστάμενο Σύλλογο σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υπέρ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α. Η απόφαση της επιτροπής αγώνων επί των αποτελεσμάτων, είναι τελεσίδικη και καμία άλλη προσφυγή δε μπορεί να γίνει.

ΑΡΘΡΟ 16

Χορηγίες - Διαφημίσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για χορηγίες και διαφήμιση, θα πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ή στο διοργανωτή όμιλο. Κάθε άλλη διαφήμιση ή προβολή προϊόντων στα πλαίσια του αγώνα απαγορεύεται αυστηρά και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4.


ΑΡΘΡΟ 17

Ευθύνες

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α., ο διοργανωτής όμιλος, ο Αλυτάρχης, καθώς και τα μέλη της επιτροπής, ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που ήθελαν συμβεί στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες, για το λόγο ότι οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.


ΑΡΘΡΟ 18

Ανάδειξη Πρωταθλητών

Στους αθλητές των τριών πρώτων ομάδων της κατάταξης του αγώνα, απονέμονται μετάλλια, ενώ δίδεται και κύπελλο στην κάθε ομάδα.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, νικήτρια στη σειρά αναδεικνύεται αυτή, οι αθλητές της οποίας, συνέλαβαν το μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικήτρια είναι η ομάδα, οι αθλητές της οποίας, συνέλαβαν το μεγαλύτερο ψάρι.
Στην ομάδα που συνέλαβε τα περισσότερα ψάρια και σε αυτήν που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα, απονέμονται αναμνηστικά κύπελλα. Σε περίπτωση που δύο αθλητές συνέλαβαν τον ίδιο μέγιστο αριθμό ψαριών, το κύπελλο λαμβάνει αυτός που τα ψάρια του είχαν περισσότερο συνολικό βάρος.Έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού ……………

Άγιος Κοσμάς,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Υ/Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

Ορισμός

Το Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας κατηγοριών Ανδρών ή Γυναικών, είναι ο ετήσιος αγώνας στον οποίο Έλληνες αθλητές ή αθλήτριες από όλους τους ναυτικούς ομίλους, συναγωνίζονται στην υποβρύχια αλιεία. Το πρωτάθλημα διεξάγεται μια φορά το χρόνο σε δύο(2) αγωνιστικές ημέρες, σε ορισμένο τόπο και χρόνο, με τους όρους Α’ ή Β’ των άρθρων 9 και 10 του παρόντος. Όπου στο εξής αναφέρεται η λέξη «αθλητής», εννοείται η λέξη «αθλήτρια» για την κατηγορία των γυναικών. Το πρωτάθλημα κατηγορίας γυναικών απαιτεί τουλάχιστον 2 συμμετοχές και εφόσον δε συγκεντρώνει τουλάχιστον 4 συμμετοχές, διεξάγεται υποχρεωτικά ταυτόχρονα με κάποιο άλλο αγώνα υποβρύχιας αλιείας εγκεκριμένο από την Ομοσπονδία. Η δυνατότητα αυτή, πάντως, υφίσταται, ακόμα και αν οι συμμετοχές στην κατηγορία των γυναικών είναι άνω των τριών. Εφόσον στην κατηγορία των γυναικών μετέχει μόνο μία αθλήτρια, αυτή μπορεί να αγωνισθεί στο πρωτάθλημα ανδρών με σχετική εισήγηση της επιτροπής υποβρύχιας αλιείας της Ομοσπονδίας. Η υποβρύχια αλιεία διεξάγεται με ελεύθερη κατάδυση βασιζόμενη αποκλειστικά στις φυσικές δυνατότητες και δυνάμεις του αθλητή, χωρίς οποιαδήποτε βοήθεια τρίτου και με τη χρήση ψαροτούφεκου. Συμμετέχουν, όλοι οι Ναυτικοί Όμιλοι της Ομοσπονδίας με έως έξι(6) αθλητές ο κάθε ένας.
ΑΡΘΡΟ 2

Προκήρυξη Αγώνα

1) Η προκήρυξη του αγώνα πρέπει να περιλαμβάνει ολοκληρωμένο φάκελο με τον κανονισμό και τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα(έδρα του αγώνα). Να έχει φτάσει σε όλους τους ομίλους τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής.
2) Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του αγώνα ορίζονται με βάση το πρόγραμμα της CMAS, ώστε να μη συμπέσουν με διεθνείς αγώνες. Αλλαγή στην ημερομηνία του αγώνα και στο πρόγραμμα, επιτρέπεται μόνο για λόγους ανωτέρας βίας ή λόγω σύμπτωσης με διεθνείς αγώνες, οι οποίοι ορίστηκαν μετά τον καθορισμό του πανελληνίου πρωταθλήματος.
3) Το ύψος του παραβόλου συμμετοχής για κάθε αθλητή, και τα της διάθεσης των αλιευμάτων, η οποία πρέπει υποχρεωτικά να γίνεται υπέρ κοινωφελούς σκοπού.
4) Η προκήρυξη προβλέπει τον τρόπο διεξαγωγής του αγώνα, με τους όρους διεξαγωγής Α του άρθρου 9 ή τους όρους διεξαγωγής Β του άρθρου 10 κατωτέρω.
5) Ο διοργανωτής είναι υποχρεωμένος να έχει λάβει τη σχετική άδεια από τους αρμόδιους φορείς για τον αγώνα(Περιφέρεια, Λιμεναρχείο κλπ.).
6) Με την προκήρυξη ορίζονται αυστηρά συγκεκριμένες σε όρια, τράπεζες αγώνα, που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις αγωνιστικές ημέρες του αγώνα, καθώς και αναπληρωματικές σε περίπτωση κακοκαιρίας. Οι τράπεζες με τoν χαρακτηρισμό τους ως βασικών και αναπληρωματικών, αποτυπώνονται με απόλυτα σαφή σημείωση σε ναυτικό χάρτη. Η αναφορά των στιγμάτων των ορίων των τραπεζών του πρωταθλήματος είναι επιθυμητή.
7) Η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει εξαιρέσεις από τα ελάχιστα βάρη ή τα επιτρεπόμενα προς αλίευση είδη, κατ’ άρθρο 14 του παρόντος.


ΑΡΘΡΟ 3

Δηλώσεις Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία και όμιλοι που είναι γραμμένα στη δύναμη της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.. Η δήλωση συμμετοχής τους στο Πρωτάθλημα πρέπει να στέλνεται και να φθάνει στο διοργανωτή Σύλλογο δεκαπέντε(15) ημέρες τουλάχιστον πριν την έναρξη του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 4

Α’ Όροι Συμμετοχής

1) Το Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας κατηγορίας Ανδρών ή Γυναικών, είναι ατομικό αγώνισμα.
2) Συμμετέχουν αθλητές ναυτικών ομίλων, με αθλητικό δελτίο της Ε.Ο.Υ.Δ.Α., θεωρημένο πρόσφατα (έως ένα έτος) από γιατρό.
3) Οι αθλητές είναι άνω των 18 ετών.
4) Κάθε ναυτικός όμιλος συμμετέχει με έναν(1) έως έξι(6) αθλητές. Ο ναυτικός όμιλος στη δήλωση συμμετοχής των αθλητών του ορίζει αρχηγό εξ αυτών ή τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί.
5) Η αναγνώριση των τραπεζών απαγορεύεται στους διαγωνιζομένους κατά την προηγούμενη της έναρξης του αγώνα ημέρα.
6) Απαγορεύεται η διαφήμιση προϊόντων ή/και υπηρεσιών που δεν ανήκουν σε επίσημους χορηγούς του πρωταθλήματος με έμμεσο ή άμεσο τρόπο σε όλες τις επίσημες εκδηλώσεις του προγράμματος του πρωταθλήματος, οι οποίες περιλαμβάνονται στην προκήρυξη του αγώνα. Μόνο οι αθλητές, οι οποίοι έχουν καταθέσει στην Ομοσπονδία αντίγραφο συμβάσεως χορηγίας(η οποία έχει εγκριθεί από την Ομοσπονδία και κατατεθεί στην αρμόδια ΔΟΥ), έχουν δικαίωμα να προβάλουν το χορηγό τους στις επίσημες αθλητικές εμφανίσεις τους. Τα λογότυπα των κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που χρησιμοποιούν οι αθλητές δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερα από 12 εκ. Χ 4 εκ. και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερα από 50 τετραγωνικά εκατοστά του μέτρου. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τη διαφήμιση των επίσημων χορηγών του πρωταθλήματος, οι οποίοι μπορούν να διαφημίζονται και μέσω των αθλητών χωρίς περιορισμούς.
7) Οι παραβιάσεις των ανωτέρω διατάξεων επιφέρουν την ακύρωση του αθλητή, ενώ ειδικά για την παραβίαση των διαστάσεων του λογότυπου των κατασκευαστών του αθλητικού και καταδυτικού υλικού και ρουχισμού που χρησιμοποιούν οι αθλητές, η ποινή επιβάλλεται μόνον ύστερα από επίπληξη του αθλητή και μη συμμόρφωση στη συνέχεια.

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

1) Οι αγωνιζόμενοι επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τον κάτωθι εξοπλισμό: Ένα ή περισσότερα ψαροτούφεκα, τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με την μυϊκή δύναμη. Αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα, ελατηρίου ή με λάστιχα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση γάντζου, εναλλακτικών καμακιών, αιχμών, τριαινών, λάστιχων κλπ., πέδιλων, μάσκας, αναπνευστήρα, ζώνης βαρών, έρματος, μαχαιριού, προστατευτικής στολής υγρού τύπου. Επιτρέπεται η χρήση βαθύμετρου στη διάρκεια του αγώνα, επίσης η χρήση GPS, ή άλλων ηλεκτρονικών οργάνων πλοήγησης, οι πυξίδες και τα κιάλια.
2) Απαγορεύεται η χρήση άλλων αλιευτικών εργαλείων ή/και απλής «μαλάγρας». Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων(φλόμος).
3) Είναι υποχρεωτικός ο ένας πλωτήρας έντονου χρώματος και όγκου 10 λίτρων ή συνοδευτικής πλωτής σχεδίας με ιστό ύψους τουλάχιστον 50 εκ. για κάθε αθλητή και προαιρετικοί περισσότεροι πλωτήρες. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή(στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κλπ.). Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές επιτρέπεται να ποντίζουν τον πλωτήρα τους, εφόσον δεν κινούνται σε απόσταση μεγαλύτερη των είκοσι(20) μέτρων από αυτόν.
4) Η χρήση ψαροκρεμάστρας στη ζώνη από τους αθλητές απαγορεύεται. Επίσης απαγορεύεται η τοποθέτηση του οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα και μέσα στο σκάφος.
5) Οι αθλητές απαγορεύεται να βοηθούνται στην προσπάθειά τους για τη σύλληψη των ψαριών από οποιονδήποτε τρίτο. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, απαγορεύονται η ανέλκυση του έρματος και η όπλιση του όπλου από τρίτους.
6) Αν η ορατότητα στο νερό ξεπερνά τα τέσσερα(4) μέτρα, δεν υφίσταται όριο απόστασης μεταξύ των αθλητών στο νερό. Οι αγωνιζόμενοι οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε παρενόχληση, με οποιοδήποτε τρόπο, άλλου αθλητή. Ενδεικτικά, αναφέρεται η επαφή με το συναθλητή ή τον εξοπλισμό του στην επιφάνεια ή το βυθό.
7) Σε περίπτωση ορατότητας κατώτερης των τεσσάρων(4) μέτρων, απαγορεύεται στους διαγωνιζόμενους να πλησιάζουν μεταξύ τους σε απόσταση μικρότερη των δέκα(10) μέτρων στην επιφάνεια.
8) Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων μεταξύ των αθλητών, είτε ανήκουν στον ίδιο, είτε σε διαφορετικό ναυτικό όμιλο.
9) Απαγορεύεται η παράδοση αλιευμάτων που δεν ήταν κατά τη σύλληψη ελεύθερα ή ήταν νεκρά ή αλιευμάτων που συνελήφθησαν με μη εγκεκριμένο εξοπλισμό.
10) Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ’ ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται.
11) Απαγορεύεται προ της ενάρξεως του αγώνα η σήμανση σημείων της τράπεζας του αγώνα με σημαδούρες ή άλλα μέσα πλωτά ή βυθιζόμενα, ώστε να γίνεται ευχερέστερη η άμεση επισήμανσή τους.
12) Με άδεια του Αλυτάρχη, αθλητές που το επιθυμούν μπορούν να διατηρούν στο σκάφος τους φιάλη καθαρού οξυγόνου για την περίπτωση που θα απαιτηθεί η χρήση του μετά τον αγώνα. Απαγορεύεται η χρήση καθαρού οξυγόνου μία(1) ώρα πριν και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Εφόσον κατά τη διάρκεια του αγώνα παραστεί ανάγκη χορήγησης καθαρού οξυγόνου σε αθλητή, αυτός απαγορεύεται να αγωνιστεί ξανά την ίδια ημέρα αγώνα.
13) Απαγορεύεται οι βάρκες των αθλητών να εξέλθουν της τράπεζας του αγώνα κατά τη διάρκεια του, πλην περιπτώσεων ανωτέρας βίας.
14) Απαγορεύεται οι αθλητές να αλιεύουν εκτός των ορίων της τράπεζας του αγώνα.
15) Μετά τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροτούφεκό τους από το βυθό.
16) Η ποινή για τους παραβάτες των παραγράφων 1, 2, 8, 9, 11 και 12 του παρόντος άρθρου είναι πλήρης αποκλεισμός από το πρωτάθλημα, ενώ για τους παραβάτες των υπολοίπων παραγράφων είναι κατά σειρά αφαίρεση 1.500 πόντων από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος στην πρώτη παραβίαση και στην επόμενη παραβίαση μηδενισμός για τη συγκεκριμένη ημέρα.
17) Δέκα πέντε(15) ημέρες πριν από τον αγώνα, αθλητές του πρωταθλήματος απαγορεύεται να ψαρεύουν μέσα στην τράπεζα, ή να φέρουν ψαροτούφεκα μέσα στο νερό ή να χρησιμοποιούν κάθε τύπου αναπνευστικές συσκευές ή/και ηλεκτρικά scooter βυθού.
18) Οι παραβαίνοντες τις απαγορεύσεις της προηγούμενης παραγράφου, δε θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα, χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω κυρώσεις από την Ομοσπονδία. Ο ναυτικός όμιλος στον οποίον ανήκει ο αποκλεισθείς αθλητής κατά τα ανωτέρω, έχει δικαίωμα να τον αντικαταστήσει.
19) Κατά τα λοιπά, στο πρωτάθλημα εφαρμόζεται η νομοθεσία περί ερασιτεχνικής αλιείας(ΠΔ 373/1985), όπως αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 4 περί αθλητικής αλιείας, παράβαση της οποίας επιφέρει ακύρωση του αθλητή από το πρωτάθλημα.


ΑΡΘΡΟ 6

Συγκέντρωση εκπροσώπων – αθλητών – χειριστών

Την παραμονή του αγώνα(βάσει της προκήρυξης) πραγματοποιούνται χωριστά ή ταυτόχρονα τα εξής:

Α. Συγκέντρωση εκπροσώπων, όπου εξοφλείται το παράβολο συμμετοχής και κατατίθενται στον Αλυτάρχη οι εξουσιοδοτήσεις, τα αθλητικά δελτία με πρόσφατη(εντός έτους από ιατρό κρατικού νοσοκομείου και έξι μηνών από ιδιωτικό ιατρό) ιατρική θεώρηση.
Β. Συγκέντρωση χειριστών σκαφών, κριτών-αρχηγών ομάδων και δυτών ασφαλείας(αν υπάρχουν βάσει του άρθρου19 του παρόντος), αυτοδυτών και παρατηρητών, όπου δίνονται επεξηγήσεις και αναλύονται τα καθήκοντα ενός εκάστου.
Γ. Συγκέντρωση αθλητών, όπου αναλύεται ο κανονισμός των αγώνων και δίδονται διευκρινήσεις. Η συγκέντρωση των αθλητών γίνεται πρώτη και λήγει το νωρίτερο δυνατό ώστε να αποχωρήσουν για ξεκούραση.
Δ. Γίνεται ένα, εικοσάλεπτης το πολύ διάρκειας, ενημερωτικό σεμινάριο διάσωσης θύματος υποξίας από συναθλητή και χειρισμών μεταφοράς σε βάρκα και πρώτων βοηθειών, από ειδικευμένα άτομα για όλους τους αθλητές του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 7

Διάρκεια του αγώνα

Το Ατομικό Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Υποβρύχιας Αλιείας, διαρκεί δύο(2) αγωνιστικές ημέρες, με διάρκεια πέντε(5) ώρες ημερησίως. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση.

Η κάθε αγωνιστική ημέρα μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας, από τον Αλυτάρχη και μόνο. Η κάθε αγωνιστική ημέρα είναι έγκυρη, εφόσον έχουν συνολικά συμπληρωθεί το 1/2 του προβλεπόμενου χρόνου αυτής. Ο αγώνας είναι έγκυρος, μόνο αν συνολικά έχουν διεξαχθεί πέντε(5) ώρες έγκυρου αγώνα, είτε σε μία έγκυρη ημέρα, είτε σε δύο έγκυρες ημέρες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο αγώνας δεν είναι έγκυρος και επαναλαμβάνεται εντός της επόμενης εβδομάδας στις ίδιες τράπεζες. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή και πάλι η έγκυρη διεξαγωγή του αγώνα, η διεξαγωγή του προκηρύσσεται εκ νέου από το διοργανωτή όμιλο ή την Ε.Ο.Υ.Δ.Α., κατά τα στο άρθρο 2 του παρόντος οριζόμενα. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων, είναι ο Αλυτάρχης, ο οποίος την αναγγέλλει με τρία διακεκομμένα δυνατά ηχητικά σήματα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινά σήματα.


ΑΡΘΡΟ 8

Μέτρα Ασφαλείας

1) Αυτοδύτης ασφαλείας υπάρχει τουλάχιστον ένας, στο σκάφος του αλυτάρχη ή σε άλλο σκάφος επιτροπής, με πλήρη εξοπλισμό και με ειδικότητα για βαθιές καταδύσεις. Αυτός οφείλει να είναι έτοιμος για κατάδυση το γρηγορότερο δυνατόν, αν του ζητηθεί στη διάρκεια του αγώνα.
2) Πρέπει επίσης από πλευράς διοργανωτών, να έχουν ληφθεί τα εξής μέτρα:
Α) Να παρευρίσκεται ένας ιατρός.
Β) Να ειδοποιείται το πλησιέστερο νοσοκομείο, προκειμένου να αντιμετωπισθεί αμέσως οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί.
Γ) Στην πλησιέστερη παραλία απ’ όπου θα γίνει η αναχώρηση και η συγκέντρωση των αθλητών, θα περιμένει κατά τη διάρκεια των αγώνων, νοσοκομειακό αυτοκίνητο, το οποίο σε όλη τη διάρκεια των αγώνων θα είναι σε συνεχή επικοινωνία με τον Αλυτάρχη.
Δ) Ο γιατρός βρίσκεται κατά τη διάρκεια του αγώνα απαραίτητα στο σκάφος του Αλυτάρχη και έχει ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού, όπως:
1. Συσκευή παροχής ιατρικού οξυγόνου.
2. Μάσκες τεχνητής αναπνοής(ABU).
3. Συσκευή καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης κ.α..
3) Ο κριτής και χειριστής του σκάφους με τραυματισμένο αθλητή ή θύμα υποξίας, επικειμένου πνιγμού κ.α., οφείλουν να μεταφέρουν αμέσως τον αθλητή στο σκάφος του Αλυτάρχη ή να καλέσουν τάχιστα τον Αλυτάρχη στον τόπο του ατυχήματος, είτε για τη διάσωση του αθλητή, είτε για την περίθαλψή του από τον ιατρό του αγώνα.


ΑΡΘΡΟ 9

Όροι Α: Διεξαγωγή με σκάφος συνοδείας για κάθε αθλητή

1) Οι αθλητές μετέχουν με δικά τους σκάφη, μέτρων μήκους τουλάχιστον τεσσάρων(4) και ιπποδυνάμεως τουλάχιστον είκοσι πέντε(25) ίππων και δικούς τους χειριστές.
2) Ο διοργανωτής, αν του είναι εφικτό, μπορεί να διαθέσει σκάφος σε αθλητή, που θα μείνει χωρίς σκάφος στον αγώνα, από μηχανή ή άλλη βλάβη. Ο διοργανωτής δηλώνει την προηγούμενη μέρα, πόσα σκάφη μπορεί να διαθέσει σε αθλητές, που θα έχουν βλάβη στα δικά τους.
3) Επιτρέπεται εξαιρετικά στην περίπτωση μηχανικής ή άλλης βλάβης σκάφους, η ρυμούλκηση του από σκάφος άλλου αθλητή, της ίδιας όμως ομάδος. Η ρυμούλκηση σκάφους άλλης ομάδος απαγορεύεται.
4) Σε κάθε σκάφος αθλητή, πρέπει να υπάρχουν τα κατά το νόμο σωστικά μέσα.
5) Επιβαίνοντες εκτός του αθλητή, θα είναι αποκλειστικά ο κριτής και ο χειριστής του σκάφους(μπορεί να είναι το ίδιο άτομο) και στην περίπτωση που προβλέπεται, ο δύτης ασφαλείας. Όταν προβλέπεται η ύπαρξη δύτη ασφαλείας, αυτός είναι υποχρεωτικά και κριτής και δεν απαιτείται ο διορισμός επιπρόσθετου κριτή από το διοργανωτή όμιλο. Όταν δεν προβλέπεται δύτης ασφαλείας στην προκήρυξη του αγώνα, κριτές ορίζονται μέλη του διοργανωτή ομίλου ή/και συνοδοί των ομάδων, μετά από κλήρωση πριν τη διεξαγωγή του αγώνα. Εφόσον αγωνίζονται αθλητές του διοργανωτή ομίλου, κριτές στους αθλητές αυτούς ορίζονται υποχρεωτικά συνοδοί άλλων ομάδων και όχι μέλη του διοργανωτή. Χειριστής μπορεί να αναλάβει ο κριτής, αν το ζητήσει ο αθλητής και συμφωνήσει και ο κριτής. Ο κριτής είναι υπεύθυνος να επιβλέπει, ώστε ο αθλητής να αγωνίζεται στα πλαίσια του κανονισμού και να παραλαμβάνει τα ψάρια που θα του δίνει ο αθλητής.
6) Όταν ο αγώνας διεξάγεται δίχως δύτη ασφαλείας, κατά το άρθρο 19 του παρόντος, επιτρέπεται στο σκάφος του αθλητή να επιβαίνει και ένας συνοδός ακόμη, ο οποίος μπορεί να παραδίδει στον αθλητή τον εξοπλισμό του από το σκάφος και να ξεψαρίζει τα ψάρια από τα καμάκια των όπλων, αφού παραδοθούν αυτά εντός βάρκας από τον αθλητή. Κάθε άλλη βοήθεια του συνοδού προς τον αθλητή απαγορεύεται.
7) Κάθε σκάφος αθλητή πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει να ελεγχθεί από τον κριτή, ως προς την παρουσία συσκευών αέρα, scooter, αλιευμάτων κλπ. με την ποινή ακύρωσης του αθλητή αν βρεθούν ανάλογα ευρήματα.
8) Τα σκάφη απαγορεύεται, με ποινή ακύρωσης του αθλητή τον οποίον μεταφέρουν, να παρεμποδίζουν την προσπάθεια των άλλων αθλητών.
9) Ο κριτής ή ο συνοδός παραλαμβάνει τα ψάρια αμέσως από τον αθλητή. Ο κριτής συμπληρώνει στο μπλοκάκι του τον αριθμό κομματιών, την ώρα σύλληψης-παραλαβής τους, το είδος των ψαριών και χοντρικά το βάρος τους(κατά οπτική προσέγγιση). Τοποθετεί πάντα τα ψάρια στον ειδικό σάκο, που χειρίζεται μόνο ο ίδιος πάνω στο σκάφος. Όταν στην προκήρυξη του αγώνα προβλέπεται δύτης ασφαλείας, τα ανωτέρω περί σημείωσης και τοποθέτησης των αλιευμάτων στο σάκο διεξάγονται από το συνοδό και ο δύτης ασφαλείας – κριτής απλώς τα εποπτεύει. Στο τέλος του αγώνα ο κριτής(δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) παραδίδει το μπλοκ σημειώσεων και τον σάκο των ψαριών με τον αριθμό του αθλητή, στον Αλυτάρχη.
10) Κάθε σκάφος αθλητή, πλην του αριθμού που φέρει και των σωστικών που διαθέτει, εφοδιάζεται από το διοργανωτή σύλλογο με φαγώσιμα για τον αθλητή και το προσωπικό του σκάφους.
11) Ασχέτως ιπποδυνάμεως, απαγορεύεται σε οποιοδήποτε σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 20 ν.μ./ώρα μέσα στην τράπεζα, δια λόγους ασφαλείας και ομαλής διεξαγωγής του αγώνα(με εξαίρεση τα έκτακτα περιστατικά).
12) Οι αθλητές των ομάδων είναι υπεύθυνοι για την καλή συντήρηση των ψαριών τους, ώστε να αποκλείεται πιθανή αλλοίωση τους, πριν τη λήξη του αγώνα.
13) Πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα, οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής, τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 5 βαθμών από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.
14) Με τη λήξη του χρόνου διάρκειας του αγώνα, σε όποιο σημείο της τράπεζας κι αν ευρίσκονται τα σκάφη των αθλητών, οι κριτές(δύτες ασφαλείας όταν προβλέπεται) σφραγίζουν τους σάκους αλιευμάτων και αναλαμβάνουν με ευθύνη τους την παράδοση αυτών στην επιτροπή του αγώνα για το ζύγισμα. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.


ΑΡΘΡΟ 10

Όροι Β: Διεξαγωγή με κολύμβηση των αθλητών

1) Η τράπεζα θα είναι κατ’ ανώτατο όριο εκτάσεως τεσσάρων(4) ναυτικών μιλίων και χωρισμένη σε τέσσερεις(4) ισομερείς τομείς. Στα όρια κάθε τομέα θα υπάρχουν σημαδούρες τύπου ιστιοπλοϊκών αγώνων, ικανές να γίνονται ορατές από πολύ μεγάλη απόσταση, ώστε οι αθλητές να μπορούν να υπολογίσουν τη θέση τους μέσα στην τράπεζα. Οι σημαδούρες αυτές, μαζί με το σημείο έναρξης του αγώνα, αποτελούν τα σημεία τερματισμού του.
2) Η μετάβαση όλων των αθλητών στο κέντρο της τράπεζας του αγώνα θα γίνει είτε από παραλία της ξηράς, είτε με πλωτό μέσο ή μέσα με ευθύνη των διοργανωτών. Όλοι οι αθλητές θα εισέλθουν στο νερό στο κέντρο της τράπεζας και θα παραμείνουν συγκεντρωμένοι, ωσότου δοθεί η έναρξη του αγώνα από τον αλυτάρχη. Η μετακίνηση των αθλητών στην τράπεζα θα γίνεται μόνο με τα πέδιλα.
3) Οι αθλητές δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσουν εφεδρικό εξοπλισμό εκτός από αυτόν, τον οποίο προσάρτησαν εξαρχής στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία τους. Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να τους δοθούν από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας εφεδρικά πέδιλα, μάσκα, αναπνευστήρας ή ζώνη με έρμα. Στον πλωτήρα ή τον ιστό της πλωτής σχεδίας πρέπει να προσαρτάται ο αριθμός του κάθε αθλητή, έτσι ώστε να είναι ορατός από τα σκάφη επιτροπής ή ασφαλείας.
4) Τα αλιεύματα θα προσδένονται στον πλωτήρα ή στην πλωτή σχεδία των αθλητών.
5) Οι αθλητές επιτρέπεται να ζητήσουν να επιβιβασθούν στα σκάφη ασφαλείας για να ξεκουραστούν. Στην περίπτωση αυτή, υποχρεούνται να ποντίσουν τον πλωτήρα ή την πλωτή σχεδία τους στο σημείο επιβίβασης. Όταν εισέλθουν πάλι στο νερό, πρέπει να το κάνουν υποχρεωτικά στο σημείο όπου βρίσκεται ο πλωτήρας ή η πλωτή σχεδία. Όποιος μεταφερθεί σε διαφορετικό σημείο με το σκάφος, τιμωρείται με αποκλεισμό.
6) Ένας αθλητής μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα σε οποιοδήποτε σημείο της τράπεζας και αν βρίσκεται, εφόσον το πράξει τουλάχιστον μία(1) ώρα πριν την ώρα λήξης της αγωνιστικής ημέρας. Εάν απομένει λιγότερο από μία ώρα για τη λήξη της αγωνιστικής ημέρας, μπορεί να εγκαταλείψει τον αγώνα μόνο στις σημαδούρες τερματισμού. Εάν εγκαταλείψει σε άλλο σημείο, ακυρώνεται για τη συγκεκριμένη αγωνιστική ημέρα και μόνον. Πριν την έναρξη του αγώνα, πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Με τη λήξη του αγώνα στην καθορισμένη από τον Αλυτάρχη ώρα, οι αθλητές θα πρέπει να έχουν φέρει τα αλιεύματά τους σε ένα από τα πέντε(5) σημεία τερματισμού. Στα σημεία αυτά, που περιγράφονται ανωτέρω στην παράγραφο 10.1, θα βρίσκεται από ένα σκάφος της επιτροπής που θα τα παραλαμβάνει. Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να σταματήσουν τον αγώνα στην καθορισμένη από τον αλυτάρχη ώρα, να έχουν αφαιρέσει από το πρόσωπό τους τη μάσκα καταδύσεων και να παραδώσουν τον αριθμημένο σάκο, τον οποίο θα έχουν εξαρχής μαζί τους με τα ψάρια τους στα σκάφη της επιτροπής που θα βρίσκονται ή θα προσέρχονται στα σημεία τερματισμού. Αθλητές οι οποίοι θα προσέλθουν στο σημείο τερματισμού εντός δέκα(10) λεπτών μετά την ώρα λήξης του αγώνα, τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης δέκα(10) βαθμών από την τελική βαθμολογία του άρθρου 14 του παρόντος, ενώ μετά το δέκατο(10ο) λεπτό με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.
8) Η επιτροπή είναι υποχρεωμένη να σφραγίσει επί τόπου το σάκο. Μετά το τέλος του αγώνα, τα σκάφη της επιτροπής θα μεταφέρουν τους αθλητές στο κέντρο της τράπεζας, ώστε να αποβιβασθούν στη ξηρά ή να επιβιβασθούν και πάλι στο πλωτό ή πλωτά μέσα που θα τους μεταφέρουν στην έδρα του αγώνα για το ζύγισμα και τις απονομές των επάθλων.
9) Μετά τη λήξη του αγώνα οι αθλητές απαγορεύεται να καταδυθούν, παρά μόνο για να πάρουν το ψαροντούφεκό τους από το βυθό. Οι παραβάτες της διατάξεως αυτής, τιμωρούνται με ποινή αφαίρεσης 10 βαθμών την πρώτη φορά, ενώ τη δεύτερη με μηδενισμό για τη συγκεκριμένη ημέρα.


ΑΡΘΡΟ 11

Αλυτάρχης και Επιτροπή Αγώνα

Ο Αλυτάρχης, ο οποίος ορίζεται από την Ομοσπονδία, είναι ο υπεύθυνος για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι ο πρώτος αρμόδιος για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη την διαδικασία των αγώνων και οι αποφάσεις του είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτόν και μόνο, δίνουν αναφορά τα σκάφη επιτροπής και ασφαλείας και με αυτόν και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος. Τα σκάφη επιτροπής του αγώνα είναι τουλάχιστον τρία(3) για διεξαγωγή με τους όρους Α του άρθρου 9 και πέντε(5) για διεξαγωγή με τους όρους Β του άρθρου 10, συμπεριλαμβανομένου του σκάφους του Αλυτάρχη. Όλα τα σκάφη επιτροπής πρέπει υποχρεωτικά να είναι εφοδιασμένα με ασύρματο V.H.F.(φορητό ή σταθερής βάσης) ή/και κινητά τηλέφωνα για να επικοινωνούν συνεχώς με το σκάφος του Αλυτάρχη.


ΑΡΘΡΟ 12

Πειθαρχικά παραπτώματα, Ντόπινγκ και Υποξία

1) Συμπεριφορά υβριστική ή αντίθετη με το πνεύμα του αθλήματος προς τους συναθλητές, τους κριτές, τα μέλη της επιτροπής ή τον Αλυτάρχη, επιφέρει την αποβολή του αθλητή τη συγκεκριμένη ημέρα ή για το υπόλοιπο του αγώνα, με αιτιολογημένη απόφαση του αλυτάρχη. Αν δεν παραβιάστηκε άλλη διάταξη του κανονισμού που προβλέπει το αντίθετο, η επίδοση του αθλητή έως εκείνη τη στιγμή, παραμένει έγκυρη.
2) Απαγορεύεται στους αθλητές να κάνουν χρήση ουσιών που απαγορεύονται από διατάξεις των κανονισμών της CMAS, οι οποίοι αφορούν το υποβρύχιο κυνήγι, ιδίως ουσιών ντόπινγκ ή διεγερτικών φαρμάκων, την προηγούμενη ημέρα, καθώς και την ημέρα του αγώνα, με ποινή αποκλεισμού. Οι αθλητές, οι οποίοι θα κληθούν από την Ομοσπονδία, είναι υποχρεωμένοι να δεχθούν να υποβληθούν σε έλεγχο ντόπινγκ, δίνοντας δείγμα ούρων ή αίματος. Η άρνησή τους, συνεπάγεται μηδενισμό τους στον αγώνα και ενδεχόμενο αποκλεισμό τους από το επόμενο πρωτάθλημα, κατά την κρίση της Ομοσπονδίας.
3) Αθλητής που προσεβλήθη από λιποθυμία λόγω υποξίας, απαγορεύεται να συνεχίσει τον αγώνα την ίδια αγωνιστική ημέρα. Έγκυρο είναι μόνο το αποτέλεσμα που είχε επιτύχει ο αθλητής έως την επέλευση της λιποθυμίας. Τυχόν αλίευμα που συνελήφθη κατά την προσπάθεια κατά την οποία επήλθε υποξία, δεν είναι έγκυρο.


ΑΡΘΡΟ 13

Φωτογράφοι – Δημοσιογράφοι

1) Φωτογράφοι, κινηματογραφιστές και δημοσιογράφοι μπορούν να καλύψουν τον αγώνα εφ’ όσον έχουν πάρει προηγουμένως γραπτή άδεια από τον αλυτάρχη, στη βάρκα τους δε, απαγορεύεται να έχουν ψαροντούφεκο ή αναπνευστική συσκευή.
2) Η βάρκα των δημοσιογράφων κλπ. πρέπει να φέρνει διακριτική κίτρινη σημαία.
3) Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές, είτε με τον θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή, είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά πρώτα το σκάφος του αθλητή, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει τους αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κλπ..
4) Οι υποβρύχιες λήψεις θα γίνονται μόνο με την συναίνεση των αθλητών.
5) Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ηλεκτρονικά όργανα εντοπισμού στίγματος(GPS), ψαροτούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.
6) Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων, αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη από τη Λιμενική Αστυνομία.

ΑΡΘΡΟ 14

Βαθμολογία Αλιευμάτων – Αλιεύματα

Η σειρά με την οποία γίνεται το ζύγισμα των αθλητών, κληρώνεται. Αυτή η σειρά αναστρέφεται τη δεύτερη ημέρα, εάν ο αγώνας είναι διήμερος. Οι κριτές πρέπει να είναι παρόντες κατά το ζύγισμα. Οι πόντοι δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
• Ένας(1) πόντος για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
• Το ελάχιστο βάρος αλιεύματος, είναι τα 500 γραμμάρια. Είναι δυνατόν η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το διοργανωτή Όμιλο, να μειώσει ή αυξήσει το όριο του ελάχιστου βάρους αλιεύματος, ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του. Μια τέτοια προσθήκη, θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
• Το μέγιστο βάρος αλιεύματος που βαθμολογείται, είναι τα 10 κιλά.
• Ελάχιστο βάρος του ροφού τα 5 κιλά και της σφυρίδας, πίγγας, στήρας και σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά.
• Δεν υπολογίζονται άλλα είδη εκτός από ψάρια. Δεν είναι έγκυρα τα είδη σμέρνα, μουγκρί, γουρουνόψαρο, πεσκανδρίτσα, δράκαινα, σελάχι και όλα τα καρχαριοειδή. Είναι δυνατόν, η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το διοργανωτή Όμιλο, να προσθέσει και άλλα είδη σε αυτά που απαγορεύεται να αλιευθούν στον αγώνα, ανάλογα με την περίοδο και τον τόπο διεξαγωγής του ή ακόμα και να επιτρέψει την αλίευση σμερνών και μουγκριών, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορίζονται στην προκήρυξη. Μια τέτοια προσθήκη θα πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε στο φάκελο προκήρυξης του αγώνα, άλλως είναι ανίσχυρη.
• Το πριμ κάθε έγκυρου κομματιού είναι 500 πόντοι.
• Επί ποινή ακύρωσης για τη συγκεκριμένη ημέρα, επιτρέπεται μόνο ένας ροφός ανά αθλητή, ανά αγωνιστική ημέρα.
• Επιτρέπονται συνολικά μόνο τέσσερα(4) ψάρια(μικτά) από τα είδη πίγγα, στήρα, σφυρίδα, σφυριδόβλαχος ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των τεσσάρων(4), αφαιρούνται τα δύο(2) μεγαλύτερα από αυτά τα ψάρια από το αλίευμα του αθλητή. Αν το πέμπτο(5ο) ψάρι από τα είδη αυτά, χτυπήθηκε από λάθος ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή(δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το πέμπτο(5ο) ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
• Επιτρέπονται συνολικά μόνο πέντε(5) μαγιάτικα ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε μαγιάτικο επί πλέον των πέντε(5), αφαιρούνται τα δύο μεγαλύτερα από το αλίευμα του αθλητή. Αν το έκτο(6ο) ψάρι χτυπήθηκε από λάθος, ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο, είναι στην κρίση του κριτή(δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το έκτο(6ο) ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
• Για τα υπόλοιπα είδη, επιτρέπονται μόνο δέκα(10) ψάρια από κάθε είδος, ανά αγωνιστική ημέρα. Για κάθε ψάρι επί πλέον των δέκα(10) από το ίδιο είδος, αφαιρούνται τα δύο(2) μεγαλύτερα ψάρια του συγκεκριμένου είδους από το αλίευμα του αθλητή. Αν το εντέκατο(11ο) ψάρι του είδους χτυπήθηκε από λάθος, ταυτόχρονα και στην ίδια βολή(διπλέτα) πίσω από άλλο αλίευμα, είναι στην κρίση του κριτή(δύτης ασφαλείας όταν προβλέπεται) να μην επιβληθεί η ανωτέρω αναφερθείσα ποινή στον αθλητή. Το εντέκατο(11ο) ψάρι πάντως, δε θα μετρήσει. Η τελεσίδικη απόφαση ανήκει στον αλυτάρχη.
• Για κάθε διαφορετικό είδος ψαριού, απονέμονται 500 πόντοι ως πριμ. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, όλα τα είδη της χειλούς(cichlasoma, labrus και symphodus) θα λαμβάνονται υπόψη ως ένα είδος.
• Ψάρια μικρότερα από 2/3 του βάρους του έγκυρου αλιεύματος για το είδος τους, επιφέρουν στον αθλητή που τα αλίευσε, ποινή σε πόντους ίση με το ελάχιστο έγκυρο βάρος σε χιλιόγραμμα του είδους που ανήκει το άκυρο ψάρι.
• Εάν αθλητής σκόπιμα απορρίψει αλίευμα για μην το εισάγει στη βάρκα, αφαιρούνται 5.000 πόντοι από τον αθλητή. Εάν το απορριφθέν ψάρι είναι 2ος ροφός, η ποινή είναι ακύρωση του αθλητή για τη συγκεκριμένη ημέρα.
• Κατά το ζύγισμα, τουλάχιστον δύο μέλη της Επιτροπής Αγώνα καταγράφουν τα αποτελέσματα σε διπλότυπα μπλοκ και στο τέλος του ζυγίσματος κάθε αθλητή, του παραδίδουν αντίγραφο του αποτελέσματος. Ο αθλητής υπογράφει το αποτέλεσμα του ζυγίσματος του, κατά την παραλαβή του αντιγράφου.
• Ένας αθλητής ακυρώνεται αμέσως(αποκλείεται) από τον αγώνα, εφ’ όσον ψάρι ή ψάρια του, κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή ελάχιστα αιματωμένα βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κλπ. ή
• κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες, άμμο ή άλλα αλιεύματα κλπ..


ΑΡΘΡΟ 15

Ατομική Βαθμολογία αγωνιστικής ημέρας – Ατομική Βαθμολογία πρωταθλήματος – Έπαθλα

1) Η τελική βαθμολογία της κάθε αγωνιστικής ημέρας για κάθε αθλητή διαμορφώνεται από τον ακόλουθο τύπο: Πόντοι ημέρας x 100
Πόντοι της μέγιστης επίδοσης της ημέρας
2) Τυχόν κλάσμα, προσμετρείται πάντοτε όσον αφορά τα πρώτα τρία δεκαδικά ψηφία του, χωρίς να γίνεται οποιαδήποτε στρογγυλοποίηση.
3) Η τελική ατομική βαθμολογία του αγώνα για κάθε αθλητή, διαμορφώνεται από το άθροισμα των βαθμών των αγωνιστικών ημερών του αγώνα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο αθλητών, νικητής στη σειρά αναδεικνύεται ο αθλητής που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό έγκυρων αλιευμάτων. Εάν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, νικητής είναι αυτός που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι.
4) Η μέγιστη επίδοση για έναν αθλητή στο πρωτάθλημα είναι οι 200 βαθμοί.
5) Στους τρεις πρώτους νικητές του αγώνα, απονέμονται κύπελλα και μετάλλια.
6) Στον αθλητή που συνέλαβε τα περισσότερα ψάρια και σε αυτόν που συνέλαβε το μεγαλύτερο ψάρι του αγώνα, απονέμεται αναμνηστικό κύπελλο. Σε περίπτωση που δύο αθλητές συνέλαβαν τον ίδιο μέγιστο αριθμό ψαριών, το κύπελλο λαμβάνει αυτός που τα ψάρια του είχαν περισσότερο συνολικό βάρος.


ΑΡΘΡΟ 16

Επιτροπή Ενστάσεων

Η επιτροπή αυτή ως σκοπό έχει να κατατάξει τους αθλητές σύμφωνα με τη βαθμολογία τους(είναι παρούσα κατά τη διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις. Την επιτροπή αποτελούν, ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος και 4 μέλη, τα οποία επιλέγονται δια κληρώσεως από τους(γραπτά εξουσιοδοτημένους) συνοδούς των αθλητών. Οι ενστάσεις καταθέτονται εγγράφως στον αλυτάρχη, μέχρι και μισή ώρα μετά τη λήξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο €50, που επιστρέφεται στον ενιστάμενο Σύλλογο σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υπέρ της Ε.Ο.Υ.Δ.Α.. Η απόφαση της επιτροπής αγώνων επί των αποτελεσμάτων είναι τελεσίδικη και καμία άλλη προσφυγή δε μπορεί να γίνει.

ΑΡΘΡΟ 17

Χορηγίες - Διαφημίσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για χορηγίες και διαφήμιση θα πρέπει να απευθύνονται στην Ε.Ο.Υ.Δ.Α. ή στο διοργανωτή όμιλο. Κάθε άλλη διαφήμιση ή προβολή προϊόντων στα πλαίσια του αγώνα, απαγορεύεται αυστηρά και τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4.


ΑΡΘΡΟ 18

Ευθύνες

Η Ε.Ο.Υ.Δ.Α., ο διοργανωτής όμιλος, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της επιτροπής, ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που ήθελαν συμβεί στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες, για το λόγο ότι οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα.ΑΡΘΡΟ 19

Δύτης Ασφαλείας

Στην προκήρυξη του αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, εφόσον αυτός πρόκειται να διεξαχθεί με τους όρους Α του άρθρου 9 του παρόντος, είναι δυνατόν, να περιλαμβάνεται διάταξη που να προβλέπει την υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας για τους διαγωνιζομένους. Την απόφαση για τη συμμετοχή των δυτών ασφαλείας, λαμβάνει η Ε.Ο.Υ.Δ.Α., μετά από συμβουλευτική γνωμοδότηση του διοργανωτή Ομίλου. Εφ’ όσον προβλεφθεί υποχρεωτική συμμετοχή δυτών ασφαλείας, ισχύουν τα κάτωθι:

Α. Κάθε Όμιλος οφείλει να παρουσιάσει κατά τη συγκέντρωση των αρχηγών των ομάδων την παραμονή του αγώνα, τόσους δύτες ασφαλείας, όσοι και οι αθλητές του που θα συμμετάσχουν στον αγώνα.
Β. Με ορισμό από την Επιτροπή του Αγώνα, κάθε δύτης ασφαλείας θα αντιστοιχεί σε κάποιον αθλητή διαφορετικού Ομίλου από αυτόν που τον δήλωσε. Τη δεύτερη ημέρα, οι δύτες ασφαλείας των αθλητών θα αλλάξουν εκ νέου.
Γ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, κάθε αθλητής συνοδεύεται μέσα στο νερό, από το δύτη ασφαλείας που του όρισαν, ο οποίος βρίσκεται συνεχώς μαζί του στην επιφάνεια και απαγορεύεται να καταδύεται, εκτός εάν υφίσταται περίπτωση κινδύνου του αθλητή.
Δ. Ο δύτης ασφαλείας, φέρει σήμα στην πλάτη, πάνω από την στολή του και δεν έχει δικαίωμα να βοηθάει τον αθλητή με οποιονδήποτε τρόπο, με ποινή μηδενισμού του αθλητή εκείνη την ημέρα.


Έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού 18.3.2011

Άγιος Κοσμάς,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Υ/Β ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ
ΑΛΙΕΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου