Παρασκευή, 8 Οκτωβρίου 2010


2’ος Αγώνας Υποβρύχιας Αλιείας από τον Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων

ΑΡΘΡΟ 1
Προκήρυξη
Ο αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή 28 Νοεμβρίου και ώρα 09:00 στη θαλάσσια περιοχή του Μουρτιά, Ανατολικού Πηλίου και θα είναι ανοιχτών συμμετοχών για ομάδες των δύο βασικών αθλητών ή/και ενός αναπληρωματικού, αποτελούμενες από άτομα ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Ο αγώνας θα είναι κολυμπητός και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν ερασιτεχνική άδεια αλιείας και πλωτό σημαντήρα(ένας ανά ομάδα). Το υποβρύχιο ψάρεμα θα γίνεται με ελεύθερη κατάδυση και με τη χρήση ψαροτούφεκου. Απαγορεύεται η χρήση φακού. Σε περίπτωση αναβολής του αγώνα θα οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής από τον διοργανωτή.

ΑΡΘΡΟ 2
Τράπεζες Αγώνα
Η κύρια τράπεζα του αγώνα βρίσκεται στη θαλάσσια περιοχή του Μουρτιά και ορίζεται από τα στίγματα 39°12’12.47” Ν-23°20’16.71” Ε στα νότια έως 39°14’12.54” Β-23°18’59.81”Ε στα βόρεια. Σημείο εκκίνησης είναι η παραλία ‘Μουρτιάς’ με στίγμα 39°12’37.12” Β-23°19’58.78” E. Ως εναλλακτική τράπεζα ορίζεται η θαλάσσια περιοχή του Αλογόπορου-Ν. Παλαιού Τρικερίου, που ορίζεται από ένα τραπέζιο με τα παρακάτω στίγματα: 39°08’32.26” B-23°04’26.54” E(νότιο-δυτικά), 39°09’10.73” B-23°04’43.40” E(βόρειο-δυτικά), 39°09’32.65” B-23°05’25.70” E (βόρειο-ανατολικά) και 39°08’50.67” B-23°05’29.87” E(νότιο-ανατολικά). H κύρια τράπεζα του αγώνα θα οριοθετηθεί με δύο (2) μεγάλες σημαδούρες στα άκρα, ενώ η δευτερεύουσα με τέσσερις (4). Οι διαγωνιζόμενοι απαγορεύεται να εξέλθουν των τραπεζών του αγώνα για οποιοδήποτε λόγο πλην ανωτέρας βίας ή επικίνδυνου περιστατικού. Ο Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τα όρια της κάθε τράπεζας του αγώνα για έκτακτους λόγους.

ΑΡΘΡΟ 3
Τρόπος διεξαγωγής
1) Κάθε ομάδα υποχρεούται να φέρει ένα(1)πλωτό σημαντήρα με την προϋπόθεση ότι θα κινείται εντός των προβλεπόμενων από τη νομοθεσία ορίων(50μ). Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του αγώνα παρατηρηθεί παράβαση, την πρώτη φορά θα γίνεται επίπληξη ενώ τη δεύτερη η ομάδα θα ακυρώνεται.
2) Απαγορεύεται η χρήση φακού. Σε περίπτωση παράβασης η ομάδα ακυρώνεται.
3) Η επίσκεψη την τελευταία εβδομάδα πριν τον αγώνα στην τράπεζα απαγορεύεται να γίνει με ψαροτούφεκο. Αν διαπιστωθεί παράβαση, τότε η ομάδα ξεκινάει τον αγώνα με 5000 βαθμούς ποινής.


ΑΡΘΡΟ 4
Υλικό
Οι αθλητές μπορούν να έχουν ένα ή περισσότερα ψαροτούφεκα τα οποία όμως πρέπει να οπλίζουν μόνο με την μυϊκή δύναμη. Αυτά μπορούν να είναι αεροβόλα ή με λάστιχα. Τα ψαροτούφεκα απαγορεύεται να είναι οπλισμένα έξω από τη θάλασσα. Επιτρέπονται ανταλλακτικές βέργες, δελφινιέρες, λάστιχα, πέδιλα, μάσκα, αναπνευστήρας, ζώνη βαρών, βάρη, μαχαίρι, προστατευτική στολή υγρού τύπου και σημαδούρα, η οποία να είναι ευδιάκριτη. Απαγορεύεται η τοποθέτηση οπλισμένου όπλου στον πλωτήρα.

ΑΡΘΡΟ 5
Γενικοί Κανονισμοί
1) Όταν ο ένας αθλητής καταδύεται, ο άλλος παραμένει στην επιφάνεια και τον παρακολουθεί καθ' όλη τη διάρκεια της κατάδυσης, έτοιμος να επέμβει αν χρειασθεί.
2) Επιτρέπεται να βρίσκονται και οι δύο κάτω από την επιφάνεια, μόνο όταν χρειάζεται και μόνο πάνω από το ίδιο σημείο στο βυθό, και όχι σε οριζόντια απόσταση μεταξύ τους.
3) Μέγιστη απόσταση στην επιφάνεια μεταξύ των δύο ατόμων της ομάδας ορίζονται τα δεκαπέντε (15) μέτρα.
4) Είναι υποχρεωτικός ο ένας πλωτήρας για κάθε ζευγάρι αθλητών και προαιρετικοί περισσότεροι πλωτήρες. Η σύνδεση του πλωτήρα γίνεται όπου κρίνει ο κάθε αθλητής κάθε στιγμή (στη ζώνη, σε ποντιζόμενο βάρος, στο όπλο κ.λπ.). Οι αθλητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση μέτρων ασφαλείας ανάλογων με την προσπάθεια τους στο νερό.

ΑΡΘΡΟ 6
Πιστοποιητικά
Οι αθλητές για να συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν προσκομίσει στο διοργανωτή υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζουν ότι το ψαροτούφεκο είναι επικίνδυνο άθλημα και ότι είναι ατομικά υπεύθυνοι για κάθε ατύχημα που ενδεχομένως θα συμβεί κατά τη διεξαγωγή του αγώνα. Οι υπεύθυνες δηλώσεις θα δοθούν για υπογραφή πριν την έναρξη του αγώνα μαζί με το παράβολο συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 7
Διάρκεια του αγώνα
Ο αγώνας θα έχει διάρκεια πέντε (5) ώρες. Μπορεί να διακοπεί για λόγους ανωτέρας βίας ή ασφαλείας από τον Αλυτάρχη και μόνο. Κατά τη διάρκεια του αγώνα οι αθλητές έχουν το δικαίωμα να αναπαύονται κατά βούληση. Αρμόδιος για την τήρηση της ώρας ενάρξεως και λήξεως των αγώνων είναι ο Αλυτάρχης ο οποίος την αναγγέλλει με ηχητικό σήμα ή αν το κρίνει απαραίτητο και με φωτεινό σήμα. Πριν την έναρξη του αγώνα πρέπει όλοι να συγχρονίσουν τα ρολόγια τους. Μετά τη λήξη του αγώνα οι ομάδες συγκεντρώνονται στο σημείο έναρξης του αγώνα όπου και παραδίδονται τα αλιεύματα τους.
ΑΡΘΡΟ 8
Μέτρα Ασφαλείας
Ο γιατρός του αγώνα βρίσκεται απαραίτητα σε σκάφος επιτροπής του αγώνα και έχει ειδικό εξοπλισμό για πρώτες βοήθειες σε θύμα υποξίας ή επικείμενου πνιγμού.

ΑΡΘΡΟ 9
Αλυτάρχης και Επιτροπή
Ο Αλυτάρχης και τα άτομα της Επιτροπής, είναι οι υπεύθυνοι για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και της τήρησης των κανονισμών. Είναι οι πρώτοι αρμόδιοι για οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να παρθεί σε όλη την διαδικασία του αγώνα και οι αποφάσεις τους είναι ισχυρές και δεν επιδέχονται μετατροπής ή ενστάσεως. Σε αυτούς και μόνον, δίνουν αναφορά τα σκάφη εποπτείας και ασφαλείας και με αυτούς και μόνο έρχεται σε συνεννόηση το σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

ΑΡΘΡΟ 10
Φωτογράφοι - Δημοσιογράφοι
1) Στον αγώνα θα υπάρχουν εκτός των δημοσιογράφων του ειδικού τύπου και οπερατέρ που θα βιντεοσκοπεί προσπάθειες αθλητών.
2) Τα σκάφη με τους δημοσιογράφους μπορούν να κινούνται ελεύθερα σε όλο το μήκος της τράπεζας και τις δυο μέρες του αγώνα.
3) Οι εκπρόσωποι του τύπου απαγορεύεται να έχουν στα σκάφη τους ψαροτούφεκα ή αναπνευστική συσκευή.
4) Όσοι από τους εκπροσώπους του τύπου παρεμποδίζουν τους αθλητές ή την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αποβάλλονται με εντολή του Αλυτάρχη.
5) Οι φωτογράφοι και οι δημοσιογράφοι δεν επιτρέπεται να παρενοχλούν τους αθλητές είτε με το θόρυβο που προκαλεί η εξωλέμβια μηχανή, είτε φωτογραφίζοντάς τους την ώρα του αγώνα. Οι δημοσιογράφοι πλησιάζουν αργά μόνο με τα κουπιά τους πρώτα το σκάφος της ομάδας, όπου ο χειριστής αφού ρωτήσει τους αθλητές, μπορεί να δώσει άδεια προσέγγισης στους δημοσιογράφους για φωτογράφηση των αθλητών κλπ..

ΑΡΘΡΟ 11
Βαθμολογία Αλιευμάτων - Αλιεύματα
Οι βαθμοί δίνονται κατά τον εξής τρόπο:
1. Ένας (1) βαθμός για κάθε γραμμάριο έγκυρου αλιεύματος.
2. Το ελάχιστο βαθμολογίσιμο βάρος αλιεύματος είναι τα 400 γραμμάρια.
3. Το μέγιστο βαθμολογίσιμο βάρος αλιεύματος είναι τα 8 κιλά.
4. Ελάχιστο βάρος ροφού τα 4 κιλά, της σφυρίδας 3 kg και της πίγγας, στήρας, σφυριδόβλαχου τα 2 κιλά.
5. Απαγορεύεται να αλιευθούν άλλα είδη εκτός από ψάρια. Απαγορεύονται επίσης οι σμέρνες, τα μουγγριά, οι πεσκανδρίτσες, οι δράκαινες, τα γουρουνόψαρα, τα σελάχια, οι σπάθες, τα καρχαριοειδή, τα τονοειδή και οι χειλούδες (Labridae). Η ποινή για κάθε σύλληψη απαγορευμένου είδους είναι 1.000 βαθμοί.
6. Το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο για συναγρίδες και φαγγριά είναι τα 1.000γρ.
7. Το πριμ για συναγρίδες και φαγγριά είναι 1000 βαθμοί.
8. Το πριμ κάθε αλιεύματος είναι 400 βαθμοί.
9. Το πριμ για αλιεύματα που ανήκουν σε πέντε (5) διαφορετικά είδη και άνω είναι 1.000 βαθμοί.
10. Κάθε ομάδα δεν επιτρέπεται να συλλάβει παραπάνω από ένα (1) ροφό . Επίσης δεν μπορεί να συλλάβει περισσότερα από δύο (2) άτομα από κάθε είδος των υπολοίπων ειδών επινέφελων (στήρα, σφυρίδα, πίγγα, σφυριδόβλαχος) και όχι πάνω από τέσσερα (4) στο σύνολο. Για τα άσπρα ψάρια υπάρχει ο περιορισμός των δέκα (10) κομματιών συνολικά.
11. Για κάθε αλίευμα που θα ζυγίζει λιγότερο από το μισό του ελάχιστου επιτρεπόμενου βάρους θα αντιστοιχεί ποινή 200 βαθμών. Στην περίπτωση του ροφού η ποινή είναι 1000 βαθμοί.
12. Το πριμ για κανένα άκυρο αλίευμα είναι 100 βαθμοί. Προϋπόθεση είναι η ύπαρξη ενός τουλάχιστον έγκυρου αλιεύματος.
13. Το σύνολο των βαθμών δίνει την τελική βαθμολογία της κάθε ομάδας. Νικήτρια είναι η ομάδα που συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη βαθμολογία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ομάδων, νικήτρια στην σειρά αναδεικνύεται η ομάδα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό αλιευμάτων.
14. Όλα τα αλιεύματα θα παραδίδονται στην Επιτροπή. Μη συμμόρφωση επισύρει αποκλεισμό από τη διοργάνωση.
15. Σε περίπτωση αλίευσης παραπάνω ατόμων από το επιτρεπόμενο όριο, δε θα καταμετρώνται τα μεγαλύτερα άτομα από το σύνολο των αλιευμάτων.
16. Για τη διάθεση των αλιευμάτων αποφασίζει το Δ.Σ. του Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων σε συνεννόηση με την αρμόδια Νομαρχία της περιοχής πριν τη διεξαγωγή του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 12
Επιτροπή Αγώνα και Ενστάσεων
Η Επιτροπή αυτή σαν σκοπό έχει να κατατάξει τις ομάδες σύμφωνα με την βαθμολογία τους (είναι παρούσα κατά την διάρκεια της ζύγισης και υπεύθυνη) και να κρίνει και να αποφασίσει για τυχόν ενστάσεις.
Η επιτροπή του αγώνα είναι μέχρι πενταμελής και την αποτελούν ο Αλυτάρχης ως πρόεδρος και μέχρι τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ. του Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων.

ΑΡΘΡΟ 13
Ενστάσεις
Οι ενστάσεις καταθέτονται ΓΡΑΠΤΩΣ στον Αλυτάρχη μέχρι και μισή ώρα πριν την έναρξη του ζυγίσματος, όταν η ένσταση αφορά το αγωνιστικό μέρος, και μία ώρα μετά την λήξη του ζυγίσματος των αλιευμάτων, όταν αυτή αφορά το ζύγισμα και συνοδεύονται με χρηματικό παράβολο 40 € , που επιστρέφεται στην ενιστάμενη ομάδα σε περίπτωση δικαίωσης, αλλιώς καταπίπτει υπέρ του Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων.

ΑΡΘΡΟ 14
Ποινές
1) Απαγορεύεται η χρήση χημικών ουσιών ή χόρτων (φλόμος) κατά τη διάρκεια του αγώνα με ποινή ακύρωσης.
2) Μία ομάδα ακυρώνεται και αποκλείεται τελείως από τον αγώνα, εφ' όσον ψάρι ή ψάρια τους: α) Κριθούν από την πλειοψηφία της επιτροπής αγώνα ως αλλοιωμένα, δηλαδή με σαφέστατες ενδείξεις αλλοίωσης όπως: άσπρα ή λίγο ροζ βράγχια, έντονη μυρωδιά αποσύνθεσης, απουσία ορατής αιμάτωσης στο κρέας κ.λπ., ή β) Κριθεί ότι δόλια τους προστέθηκε βάρος όπως με μολύβια, πέτρες, ψάρια κ.λπ.
3) Ομάδα που θα βρεθεί εκτός των ορίων της τράπεζας του αγώνα, ακυρώνεται.
4) Απαγορεύεται στη διάρκεια του αγώνα ένας αθλητής, μέσα στο νερό, να κρατηθεί απ' ευθείας ή με σχοινί από σκάφος που κινείται. Η παραβίαση της απαγόρευσης αυτής επιφέρει ποινή ακύρωσης.
5) Απαγορεύεται η ανταλλαγή αλιευμάτων καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία κατά τη διάρκεια των αγώνων μεταξύ των ομάδων με ποινή ακύρωσης από τον αγώνα.
6) Ομάδα η οποία δεν βρίσκεται στα σημεία τερματισμού, κατά την ώρα λήξης του αγώνα, τιμωρείται με αφαίρεση 1.000 βαθμών. Όποια ομάδα δεν βρίσκεται σε σημείο τερματισμού δέκα λεπτά (10') μετά τη λήξη του αγώνα, ακυρώνεται.
7) Η απόφαση της Επιτροπής Αγώνα επί των ποινών, των ενστάσεων και στη συνέχεια επί των αποτελεσμάτων είναι τελεσίδικη και καμία άλλη προσφυγή δεν μπορεί να γίνει.

ΑΡΘΡΟ 15
Ευθύνες
Ο Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων, ο Αλυτάρχης καθώς και τα μέλη της Επιτροπής ουδεμία ευθύνη έχουν για φθορές που ήθελαν συμβεί στο υλικό των διαγωνιζομένων ή οιασδήποτε φύσεως ατύχημα ήθελε συμβεί στους αθλητές ή τους συμμετέχοντες στους αγώνες, καθώς οι δηλώσαντες συμμετοχή στους αγώνες αναγνωρίζουν και αναλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που περικλείει κάθε αθλητική εκδήλωση και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με την υποβρύχια δραστηριότητα. Με την δήλωση συμμετοχής και την καταβολή του παραβόλου οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται τον παρόντα κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 16
Έπαθλα
Ο Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων θα απονείμει κύπελλα και μετάλλια στις τρεις πρώτες ομάδες, στην ομάδα με το μεγαλύτερο ψάρι και στην ομάδα με τα περισσότερα ψάρια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Φ.Υ.Δ.Β. Ιάσων

Γεια όσους ενδιαφέρονται να κλείσουν δωμάτιο 5’ λεπτά από τον τόπο διεξαγωγής του αγώνα, μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2423071080 και απογευματινές ώρες Κος Πολύχρονης Σταμουλης. Τιμή δίκλινου δωματίου 30ε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου